Seminar


Date

Speaker

Jan 13,  2021

Fang Luo, Siwei Lv

Jan 27, 2021
Jiajia He, Laifu Luo
Mar 03, 2021
Jinshan Gui, Xulei Guo
Mar 17, 2021
Yu Zhong, Bo Li
Mar 31, 2021

Fang Luo, Siwei Lv

Apr 14, 2021
Jiajia He, Laifu Luo
Apr 28, 2021
Yu Zhong, Bo Li, Xulei Guo
May 19, 2021
Fang Luo, Hu Xin
Jun 17, 2021
Jiajia He, Laifu Luo
Jul 07, 2021
Yu Zhong, Bo Li, Xulei Guo
Jul 21, 2021
Fang Luo, Hu Xin
Sep 01, 2021
Jiajia He, Laifu Luo
Sep 15, 2021
Yu Zhong, Renhui Li
Sep 27, 2021
Bo Li, Xulei Guo
Oct 11, 2021
Fang Luo, Hu Xin
Oct 27, 2021
Jiajia He, Fang Luo, Renhui Li
Nov 01, 2021
Tianran Tao, Guichao Yu (Rotation Report)
Nov 17, 2021Yu Zhong, Laifu Luo
Nov 24, 2021Bo Li, Xulei Guo
Dec 08, 2021Fang Luo, Hu Xin
Dec 22, 2021
Zhifeng Wang, Jian Li


 


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188149
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn