Seminar

Date

Speaker

Jan 15,  2013

Jinshan Gui, Wang Xi, Liangliang Yu

Feb 26,  2013

Dongliang Song, Peng Xu

Mar 19,  2013

Qian Zhang, Chang Liu

Apr 09,  2013

Cheng Huang, Rui Zhang

May 07,  2013

Jinshan Gui, Wang Xi

May 28,  2013

Dongliang Song, Peng Xu

June 18,  2013

Qian Zhang, Chang Liu

July 09,  2013

Cheng Huang, Rui Zhang

July 20,  2013

Jinshan Gui, Wang Xi

Aug 27,  2013

Cheng Huang, Rui Zhang

Sep 10,  2013

Jinshan Gui, Wang Xi

Sep 24,  2013

Dongliang Song, Peng Xu

Oct 08,  2013

Qian Zhang, Chang Liu

Nov 05,  2013

Cheng Huang, Rui Zhang, Shuai Zheng

Nov 19,  2013

Jinshan Gui, Wang Xi

Dec 03,  2013

Dongliang Song, Peng Xu

Dec 26,  2013

Qian Zhang, Chang Liu


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188116
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn