Seminar

Date

Speaker

Jan 07,  2014

Jinshan Gui, Wang Xi, Liangliang Yu

Jan 22,  2014

Dongliang Song, Peng Xu

Feb 18,  2014

Qian Zhang, Chang Liu

Mar 06,  2014

Cheng Huang, Rui Zhang

Mar 18, 2014

Jinshan Gui, Wang Xi

Apr 02,  2014

Dongliang Song, Peng Xu

Apr 15,  2014

Qian Zhang, Chang Liu

Apr 29,  2014

Cheng Huang, Rui Zhang

May 20,  2014

Jinshan Gui, Wang Xi

June 03,  2014

Dongliang Song, Peng Xu

June 17, 2014

Qian Zhang, Chang Liu

June 30,  2014

Cheng Huang, Rui Zhang

July 15,  2014

Jinshan Gui, Wang Xi

Aug 20,  2014

Dongliang Song, Peng Xu

Sep 10,  2014

Qian Zhang, Chang Liu

Sep 24,  2014

Cheng Huang, Rui Zhang, Shuai Zheng

Oct 08,  2014

Jinshan Gui, Wang Xi

Nov 11,  2014

Dongliang Song, Peng Xu

Nov 26,  2014

Qian Zhang, Chang Liu

Dec 10,  2014

Cheng Huang, Rui Zhang, Shuai Zheng

Dec 24,  2014

Jinshan Gui, Wang Xi


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188156
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn