Seminar

Date

Speaker

Jan 14,  2015

Dongliang Song, Peng Xu

Feb 03,  2015

Qian Zhang, Chang Liu

Mar 11,  2015

Cheng Huang, Rui Zhang, Shuai Zheng

Mar 25,  2015

Jinshan Gui, Wang Xi

Apr 08,  2015

Dongliang Song, Peng Xu

Apr 29,  2015

Qian Zhang, Chang Liu

May 13,  2015

Cheng Huang, Rui Zhang, Shuai Zheng

June 10,  2015

Jinshan Gui, Wang Xi

June 17,  2015

Dongliang Song, Peng Xu

July 01,  2015

Qian Zhang, Chang Liu

Aug 12,  2015

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

Aug 26,  2015

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Sep 09,  2015

Dongliang Song, Peng Xu, Wenbo Li

Sep 24,  2015

Qian Zhang, Chang Liu

Oct 14,  2015

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

Oct 28,  2015

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Dec 02,  2015

Dongliang Song, Peng Xu, Wenbo Li

Dec 09,  2015

Qian Zhang, Chang Liu

Dec 23,  2015

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188118
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn