Home > Group News
Ph.D. Thesis Defense

 

博 士 生: 徐鹏
         
  导 师: 李来庚 研究员
         
         报告题目:  植物维管系统发育与次生维管组织分化的比较转录组学研究
         
     时 间:2016年5月9日下午13:30
         
     地 点: 所综合科研楼113报告厅


Xu peng 1.jpg
Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177555
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn